Thông báo mới
Chương trình khuyến mãi phần mềm báo cáo quyết toán hải quan loại hình gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất
Ngày đăng: 7/21/2021 9:10:42 PM
http://mthanoi.com hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 ưu đãi miễn phí chương trình phần mềm báo cáo quyết toán hải quan doanh nghiệp hàng gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất.

MT Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 ưu đãi miễn phí chương trình phần mềm báo cáo quyết toán hải quan doanh nghiệp hàng gia công - sản xuất xuất khẩu - chế xuất. MT Hanoi Co Ltd chuyên gia hỗ trợ, tài liệu, quy trình phần mềm báo cáo quyết toán hải quan. Gọi đến số 0899977791 hoặc gửi email: mthanoi@hotmail.com hoặc mthanoi@outlook.com để biết chương trình hỗ trợ.

Quý khách sử dụng thử phần mềm miễn phí tại địa chỉ:

Đường dẫn truy cập phần mềm: http://27.72.60.90:13100

User: admin

Pass: MThanoi@123

http://www.phanmemkhaibaohaiquandientu.com/TinTucCT/Index/6043?idlt=3002

http://www.baocaoquyettoanhaiquan.com/TinTucCT/Index/6043?idlt=3002

http://www.mthanoi.com/TinTucCT/Index/6043?idlt=3002

Tin cùng chuyên mục